Training: De supereffectieve Gemeente 3.0

De nieuwe effectiviteittraining voor gemeenten

U als medewerker van uw gemeente hebt te maken met een verandering van taken, rol en samenwerkingspartners door de decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten. Vaak moet er meer met minder om het werk effectiever én efficiënter te doen.

Hoogste tijd dus voor een speciaal voor de gemeenten ontworpen 2-daagse training over effectief communiceren en samenwerken. Deze training biedt u en uw medewerkers handvatten voor  regievoeren in de nieuwe realiteit.

 

Incompanytraining
Ook uw collega’s kunnen profiteren van de expertise van Richard van Houten en Inge van Dommelen. U kunt hen namelijk binnen uw organisatie halen voor een incompanytraining of adviestraject. Deze training wordt bij u op locatie gegeven en u kunt dus zelf een deelnemersgroep samenstellen. Meer informatie? 
Bel Annette Barnas: 0182 – 30 80 20.  

 

Data en kosten

Data open trainingen
10-10-2017
Kosten
€ 495,- per persoon.

incl. documentatiemateriaal, koffie/thee, uitgebreide lunch en parkeerkosten

Trainingsprogramma

PROGRAMMA TRAINING DE SUPEREFFECTIEVE GEMEENTE

DAG 1 (25 maart 2015) Blok 1: Effectieve communicatie naar de burgers     
Effectief in dialoog: zowel interne- als externe klantgerichtheid

• Zo legt u verantwoordelijkheden terug bij burgers/ partners.
• Transparant met betrekking tot maatschappelijk rendement.
• Communicatie strategieën  (o.a. methode Factor C).

Effectieve digitale communicatie

• Verbeter zo de e-mail communicatie naar burgers/ partners.  
   - Case: de ‘vuilnisophaal-brief’ die  totaal anders werd opgesteld!
• Digitale communicatie: 5 lessen Webcare.
• Oefen: geef juiste effectieve antwoorden op verschillende vragen.

DAG 1 (25 maart 2015) Blok 2: Effectief werken met burgers en partners in de wijk.
Empathie en betrouwbaarheid als sleutel. Hoe pakt u dat aan?

• Hoe stuurt u op drijfveren van burgers en managet u verwachtingen?
• Hoe gaat u om met de ‘nieuwe politiek’ in buurten en wijken?
  - Oefenvoorbeelden van andere gemeenten.

Omgaan met lastig gedrag in de gemeente

• Omgaan met ´moeilijke burgers´, hun lastige vragen en emoties.
  Zo gaat u de (on)terechte) vooroordelen over de ambtenaar te lijf!
   - Het (voor)oordeel van de burger wordt geveld bij de receptie….
• Soepeler omgaan met andere afdelingen binnen (collega)gemeente.
• Manage de communicatiedriehoek:
                    Bestuurders – Beleidsambtenaren – Managers

DAG 2 (26 maart 2015) Blok 3: Effectieve coalities in en om de gemeente 
Positioneren als gemeentefunctionaris in de netwerksamenleving

• Hoe kunt u uw zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroten?
• Effectief regie voeren met verschillende partners voor uw resultaat
   - Hoe komt u van debat en dialoog naar actie? Voorbeelden.

Effectief intergemeentelijk samenwerken

• Omgaan met nieuwe situaties (taken, onderbuik gevoelens).
• Omgaan met nieuwe collega’s van de collega-gemeente.
• Gemeente (cultuur)verschillen overbruggen doe je zo! (cases).

DAG 2 (26 maart 2015) Blok 4: Effectief opereren in politieke arena’s
Op basis van de actuele krachtsverhoudingen ‘uw slag slaan’?

• Hoe kansen selecteren voor uw bestuur in verschillende arena’s?
• Zo zorgt u voor inhoudelijke geloofwaardigheid bij partners.
   - Welk gedrag heb je nodig voor welke persoon/ functionaris.
   - Welke coalities sluit je?
   - Maak bij een fractievoorzitter zo in 3 minuten je punt.
• Hoe kunt u scherp op effecten van beleid sturen?

Nieuwe taken voor gemeenten effectief aanpakken

• Lean werken => projecten en aanvragen versnellen.
• Effectievere vergaderingen en meetings (cases).
• Hoe ga je als gemeente(ambtenaar) om met (nieuwe)
  maatschappelijke partners.

Ervaringen deelnemers

Onderstaand een aantal uitspraken van deelnemers aan de trainingen van Bron & Partners

:
‘Wij kijken terug op een leuke en toch ook weer leerzame dag. Het enthousiasme van Richard is zeker op ons overgeslagen.’

Robert Bolt (Gemeente Winsum)

'Een pakkende en enthousiasmerende training, die onbewust aanzet tot doelgerichte vervolgacties.'
Chris Goffin (Gemeente Landgraaf)

‘Veelzijdig, praktisch en begrijpelijk. Richard is zeer gedreven en enthousiasmerend.’
Dhr. H. Veldhuis (Gemeente Enschede)

'Deze training inspireert en geeft energie. De ideeën en tips zijn direct toepasbaar. Wat mij het meest aansprak was het enthousiasme van de trainer.'
Anuschka Smeekes (Gemeente Veenendaal)

'Door het enthousiasme van Richard van Houten word je geprikkeld om de technieken te onderzoeken/te gebruiken.'
Gemeente Huizen

‘De trainingen waren een groot succes!’
Rob Santen (Gemeente Castricum)

'Ik heb veel positieve reacties ontvangen over de training en over Richard zijn manier van trainen. We hebben een leuk en leerzame training gehad!'
Natasja Schuler (Gemeente Lansingerland)

‘Het was een geslaagde dag!’
Leon Hendriks (Gemeente Maastricht)