Wilt u zelf een betere spreker worden?

Dat verzorgen wij ook via speciale coaching-sessies. Lees er op deze pagina alles over.

U leert alle ins en outs van het vak, om zélf uw omgeving via het spreken te inspireren en motiveren.

Inspirerend en motiverend spreken

In een persoonlijke coaching sessie “Inspirerend en motiverend spreken”, wordt eerst door u als deelnemer een vragenlijst ingevuld, waardoor de speechtrainer een inzicht krijgt in de ‘huidige status’, de omgeving en de eventuele speech(leer)wensen van u als spreker.

Mogelijk volgt daarna nog een telefonische voorbespreking. U krijgt een opdracht om een specifieke speech voor te bereiden en u ontvangt daarbij schriftelijk materiaal over gebruik van lichaamstaal en stemgebruik, welke u bestudeert.

Ook moet de speech aan een aantal (aangegeven) voorwaarden voldoen. 

Structuur van de sessie

 1. Kort gesprek over uw wens om uw speechvaardigheden te versterken
 2. U houdt de speech in 5 minuten. Speechtrainer luistert en noteert hoe u het doet.
 3. Eventueel nemen we een stukje op op smartPhone-video
 4. Trainer geeft u feedback over uw Speech en vult aan met een aantal passende onderwerpen* (zie onderstaande lijst)
 5. Trainer houdt korte presentatie over Speechen (15 minuten) (zie onderwerpen**)
  1. Opbouw van een speech
  2. Start – vasthouden – afsluit winners
  3. Framing (de wet van de sturende taal)
  4. Verbaal meesterschap
 6. Een paar speeches (op video) van bekende speechers worden samen besproken
 7. U houdt nogmaals uw (voorbereide) speech. Trainer onderbreekt (steeds) waar nodig om technieken (nogmaals) uit te leggen en vraagt u om elementen in aangepaste vorm over te doen.
 8. We bespreken uw vorderingen en aandachtspunten.
 9. U mag thuis een nieuwe speech voorbereiden en opnemen op video en opsturen naar de trainer. Deze beoordeelt uw video-speech en geeft commentaar.

Onderwerpen

> Aristoteles´ les. De invloed driehoek: inhoud – gevoel – persoonlijkheid
> Speechvaardigheden
> Welke vormen van lichaamstaal wanneer inzetten
> Uw stem: een krachtig wapen
   > Hoe intonatie te gebruiken. Articulatie oefening. Variatie snelheid.
   > Het effect van zinnen laten oplopen en laten afbuigen
> 7 typen inspiratoren. Wie bent u of wie wilt u zijn?
> De Obama-speech tactieken. Welke rolmodellen passen bij u?
> Theater technieken
> Hoe te lopen, te staan en handgebaren te maken
> Hoe uw gezicht optimaal in te zetten
> Waarom is een verhaal beter dan grafieken?