layer

INTERIM

MANAGEMENT

PROCESBEWAKING & CONSULTANCY

Interim management en dagvoorzitters

Heeft u nu een acute behoefte aan een manager? Al eens aan interim-management gedacht? Interim-managers hebben als voordeel dat ze minder verbonden zijn met (de geschiedenis van) de afdeling of bedrijf en daarom makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Verder hebben de interim managers van Bron & Partners een uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijke projecten aan te kunnen. Bron & Partners levert u zowel competente interim managers als dagvoorzitters.

neem contact met ons op

A) Procesbewakers na training

Om mensen gedurende een periode van 1-2 maanden tijdens een aantal ‘checks’ te blijven aanspreken op de (tijdens een training) geleerde stof. Vreemde ogen dwingen en soms is het door interne politiek niet handig om eigen mensen een verandering door te laten voeren. 2 maanden een halve dag per week kan genoeg zijn.

B) Consultants / project managers

Op gebied van Finance, Marketing, Sales, Logistiek, ICT,  Inkoop heeft B&P in haar netwerk veel geschikte kandidaten die u met plezier en energie verder helpen met datgene waar u intern in vastloopt.

Case: procesbewaking bij een financiële instelling

Gedragsverandering-borgers

Bij een financiële instelling, kreeg een manager de leiding over 2 afdelingen gesitueerd in kantoortuinen, in verschillende gebouwen. In de ene groep was er een uitstekende navolging van communicatie-regels over hoe je in een kantoortuin moet communiceren. In de andere groep gebeurde dat niet en had men veel last van elkaars verkeerde communicatie.

Hoe dat kwam?

De eerste groep was onder communicatie-supervisie geplaatst gedurende 2 maanden. Een medewerker zorgde ervoor dat  iedere persoon in de kantoortuin werd aangesproken op de afgesproken communicatie-regels en na 2 maanden was het gedrag daadwerkelijk veranderd.

Borging van de stof

Om de door ons gedoceerde stof goed te laten beklijven, zodat gedrag daadwerkelijk permanent veranderd is, is het noodzakelijk dat er gedurende een periode van 1-2 maanden ná de training ‘on-the-job’ wordt doorgetraind. De mens moet een aantal keer geconfronteerd worden met de ‘oude’ houding als die ná de training nog steeds plaats vindt. En dat is doorgaans het geval, omdat je gedrag niet na 1 dag veranderd.

2 manieren om dat te doen:

Dat kan gebeuren door de leidinggevende, of door bijvoorbeeld op interim-basis een aantal keer een ‘coach’ van buiten op de werkvloer te plaatsen om iedereen te confronteren met het gedrag dat veranderd moet worden. Bron & Partners kan na overleg bijvoorbeeld elke week een halve dag een coach leveren, die de trainingslessen daadwerkelijk borgt op de ‘werkvloer’.

Dagvoorzitters, gespreksleiders en vergadervoorzitters

Onze dagvoorzitters sturen en begeleiden bijeenkomsten. Zij interveniëren, intermediëren, ze maken bruggen tussen de verschillende onderwerpen en aan het eind evalueren en concluderen zij, in samenspraak.

Gespreksleiders zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het woord komen, maken verbindingen tussen diverse meningen en zorgen voor soepele communicatie. Ook/juist bij conflicten.

Vergadervoorzitters zorgen dat uw vergaderingen strak en objectief wordt geleid.
Het oogpunt is ‘effectiviteit’. Effectief handelen en besluiten.
Pragmatisme, besluitvaardigheid en uitstekende contactuele eigenschappen zijn kenmerkende steekwoorden die onze vergadervoorzitters typeren. 
Dit kan eenmalig zijn, of met een terugkerend patroon (1x per 2 weken bv).

Ook traint Bron & Partners managers in het verbeterd leiden van vergaderingen. Hierin wordt geleerd met diverse vergadertypen om te gaan. Ook wordt uw natuurlijke autoriteit (lichaamstaal en stemgebruik) onder de loep genomen en leert u beter om sneller hoog kwalitatieve besluiten te nemen.

meer weten? neem contact met ons op