Training: Beïnvloeden en overtuigen

We willen efficiënter werken, en méér doen in minder tijd.

We willen effectiever werken. Méér resultaat behalen met de inspanningen die we leveren. Niet zozeer harder werken, maar slimmer werken. E-mail léék een slimme communicatie-tool, maar bleek juist veel extra tijd te kosten, door foutieve interpretaties van boodschappen en het gebrek aan ondersteunende en verduidelijkende communicatie middelen als intonatie en lichaamstaal.

Zeker in geval van ‘cruciale’ momenten in communicatie (boosheid, irritatie, verwarring, onbegrip) gaat de emotie van de mens met ons aan de haal, waardoor we niet meer rationeel en logisch lijken te kunnen nadenken/ praten. In het boek ‘Crucial Conversations’, van Grenny, Patterson e.a., wordt aangetoond dat gebruik maken van ‘bewuste communicatie’, het eindresultaat enorm versterkt. Oftewel, ‘van gelijk hebben naar gelijk krijgen’, is het slim en effectief om een bepaald communicatiepatroon te volgen. Van aansluiten, toegeven, veilig maken en naar je toe trekken. Dit blijkt een perpetuum mobile-achtige patroon te zijn. Na het binnenhalen van je punt, moet je direct weer zorgen voor een ontspannen houding bij je gesprekspartner. Hém/ haar ook gelijk geven en erkenning en waardering uiten. Om vervolgens weer zelf een punt binnen te halen.

Lichaamshouding, positief en negatief

Maar ook je lichaamshouding blijkt van grote invloed op je manier van praten en je beïnvloedt er je gesprekspartner mee. Positief én negatief. De kunst is het dan natuurlijk om het positieve effect te versterken en het negatieve effect te verkleinen. Een open houding (ook van je gezicht) zorgt voor een ‘open mind’. Je kunt daadwerkelijk creatiever denken en komt tot méér oplossingen én tot betere oplossingen (zie het boek ‘Blink’, van M. Gladwell). Ook je stem kun je gevarieerd inzetten. Op verschillende momenten bewust een ander stemelement inzetten, vergroot je beïnvloeding in het gesprek en je zult sneller je eigen doelen bereiken.

Welke woorden zijn positieve beïnvloeders en welke bereiken een tegengesteld effect? Het ‘genots-deel’ in je brein wordt geactiveerd bij bepaalde woorden, zonder dat men zich daar direct van bewust is. Maar ook krijgt u schitterende tips uit het baanbrekende boek “Influence”, van Robert Cialdini. Dé autoriteit in de wereld op het gebied van beïnvloeden van gedrag.

Beïnvloeden door bewuste communicatie

Gedragseconoom Dan Ariely laat in “Voorspelbaar Irrationeel” zien hoe de mens onbewust irrationeel gedrag vertoont en beslissingen neemt. En met welke technieken ú deze kennis schitterend kunt gebruiken om van de ander méér gedaan te krijgen dan ooit tevoren.

Deze training ‘Beïnvloeden door Bewuste Communicatie’ verschaft u mooie inzichten in de effecten van diverse vormen van communicatie en de interactiviteit en de oefeningen zorgen voor een sneller leer-effect. Tijdens communicatie-oefeningen, krijgt u direct feedback op hoe u de diverse communicatie-tools zelf inzet en hoe u het kunt verbeteren. U wordt veel bewuster van uw manier van communiceren en het effect daarvan op anderen.

Data en kosten

Data open trainingen
18-11-2019
12-02-2020
Kosten
€ 495,- per persoon.

incl. documentatiemateriaal, koffie/thee, lunch en parkeerkosten

Trainingsprogramma

Bewust communiceren

> Wat is dat precies? En waarom is dat zo enorm belangrijk?
> Fysieke en mentale voorbereiding voor een bewust gesprek
> Beter 5 minuten zeer goede aandacht, dan 15 minuten slechte aandacht
> Úw perceptie van aandacht en de perceptie van uw gesprekspartner
> De luister-fasen van de mens tijdens een gesprek
> Herhalen – samenvatten – accenten leggen
> Wanneer bewust communiceren in uw omgeving

Inbreng cases deelnemers

> Zet de organisatie in, voor optimale communicatie naar de klant
> Wat gebeurt er met uw hersens en stem als een gesprek lastig is/wordt?
> En welk effect heeft dat op uw (onbewuste) communicatie?
> Beleefd nee zeggen is geen probleem (als je niet kunt waarmaken wat je wilt beloven)
> Hóe zeg je gedecideerd, maar respectvol ‘Nee’
> Oorzaken van geen Nee kunnen zeggen + de ombuigtechniek
> Win het respect én maak rake klappen: versterk uw actieve luister-vermogen
> De Judo-techniek
> Framingtechnieken
> Verkeerde frames (tragische woorden: “alles voor de ‘maar’, is niet waar….”)
> Goede frames (magische woorden en zinsconstructies)

Lichaamstaal tijdens gesprekken

> Welke lichaamshouding past het beste bij welk soort gesprek
> Neurologie: wat gebeurt er ín uw lichaam bij high- en low power-poses?
> Oefening power-poses
> Vitaliteit als magneet
> De driehoek Vitaliteit – Inhoudelijkheid – Communicatie
> Spiegelen en de werking van spiegelneuronen
> Lees de lichaams- en stemtaal van de ander: uw lichaam vertelt méér dan u denkt (wilt)
> Herken het type karakter aan de houding en type stem
> Hoe zit je erbij?
> Lichaamshouding inzetten tijdens face- to –face- en telefoongesprekken
> Het optimale aankijken. Ook tijdens telefoongesprekken…..

Stemgebruik

> Leer de verschillende manieren van stem-autoriteit te gebruiken
> Uw stem optimaal inzetten
> U wordt beoordeeld op 5 facetten van stemgebruik
> Welke gaat u verbeteren? U leert ook de techniek
> Een optimale voice mail bericht inspreken
> Uw eigen voice mail optimaal inspreken