Training: Situationeel Leiding geven (2 dagen)

Situationeel leidinggeven bestaat uit de volgende onderdelen:

De passende stijl kiezen: schat je medewerker goed in

Een medewerker vraagt advies: is het handig om dat te geven of juist niet? Een ander is vreselijk eigenwijs: moet je hem zijn gang laten gaan of corrigeren? En hoe doe je dat op zo’n manier dat hij er niet chagrijnig van wordt?

Bij situationeel leidinggeven kijk je goed welke ondersteuning een medewerker (of de ander) nodig heeft om zo snel mogelijk zelfstandiger, of effectiever/productiever te kunnen werken. Door te kijken naar het kunnen en het willen kies je bewust voor een van de 4 stijlen.
• Diagnose van de medewerker: skill en will
• Sturen op de taak en op de persoon: 4 stijlen van leidinggeven

Begeleiden: eigenwijze medewerkers bijsturen
Gijs denkt dat hij het allemaal wel weet, maar jij ziet dat hij grote fouten maakt. Als je hem daarop aanspreekt heb je grote kans dat je de wind van voren krijgt of dat hij gaat zitten mokken. Hoe kun je hem bijsturen en hem tegelijkertijd gemotiveerd houden?
• Schakelen tussen taak en relatie
• Zuinig met complimenten, ruimhartig met waardering voor zijn inzet
• Afsluiten met concrete afspraken

Ondersteunen: ja, je kunt het zelf!
Soms blijven medewerkers om advies vragen terwijl je vermoedt dat ze het best zelf kunnen. Als je advies blijft geven, houd je ze onvolwassen; als je zonder meer weigert om te helpen, kunnen ze zich afgewezen voelen. Door te coachen geef je wél aandacht, maar stimuleer je de medewerker zijn eigen aanpak te volgen.
• In 4 stappen van start naar oplossing
• Op je handen zitten: genoegen nemen met een 7
• Oprecht complimenten geven

Instrueren: helder uitleggen hoe het moet
Instrueren lijkt de gemakkelijkste stijl en daardoor wil je er nog wel eens te snel overheen gaan. Maar wat voor jou gesneden koek is, is nieuw voor de medewerker. Bovendien ben je zelf vaak onbewust bekwaam en weet je niet precies hoe je iets doet. De kunst van goed instrueren is om de taak gedetailleerd uit te leggen en daarbij een ‘betuttel-toon’ te voorkomen.
• Van overzicht naar stap voor stap
• Jargon vermijden
• Gelijkwaardig blijven
 
Delegeren: de kunst van goed overdragen
‘Maar dat had ik toch gezegd? Dat is toch logisch?’ Delegeren doe je aan taakvolwassen medewerkers en daardoor is de grootste valkuil dat je het vanzelfsprekend vindt dat de medewerker dingen op een bepaalde manier oppakt, zonder dat je daar duidelijke afspraken over hebt gemaakt. Bij een taakvolwassen medewerker hoef je niet meer af te stemmen hóe hij de taak aanpakt, maar wel wat hij gaat doen, wanneer het klaar is en wat daarbinnen precies zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
• Welke afspraken moet je altijd maken
• Stap niet in de valkuil van delegeren 
• Credit geven
• Vergeet niet ook deze mensen verder te ontwikkelen en vraag naar hun behoefte

 

Data en kosten

Data open trainingen
24-02-2020
Kosten
€ 1195,- per persoon.

incl. documentatiemateriaal, koffie/thee, lunch en parkeerkosten

Trainingsprogramma

 1. Situationeel Leiderschap (SL) 09.00 – 12.00

Uw leiderschapsstijl

• Stijlen van leidinggeven: coachend – provocatief – sturend => situationeel toepassen
• Teamleden beïnvloeden of sturen

• Transactioneel- Charismatisch- en Transformationeel leiderschap
• Situationeel Leiderschap = Wánneer welke stíjl hóe toepassen op welk týpe
• De passende stijl kiezen: schat je medewerker goed in

• Begeleiden: eigenwijze medewerkers bijsturen
• Ondersteunen: ja, je kunt het zelf!
• Instrueren: helder uitleggen hoe het moet
• Delegeren: de kunst van goed overdragen
• Situationeel leiderschap = Transformationeel Leiderschap
• Cases aanpakken met SL
Situationeel Leiderschap

• Situationeel Leiderschap test maken. 
• Welke stijl (S1-S4) past het best/minst?
• En wat ga je daar aan doen?
• Welke 4 soorten mensen hebben welk soort leiderschap-sturing nodig en waarom 
• Hoe werken de hersenen van de 4 typen
• Hoe hun gedrag effectief te beïnvloeden
 
S1 t/m S4 en R1 t/m R4 in de praktijk

• Waar zit uw eigen Situationeel Leiderschap-ontwikkelpunt?
• Welke communicatie waarderen ze en welke irriteert hen 
• Je sterkten uitbouwen, je valkuilen onderkennen en reduceren
• Wat zegt je persoonlijke Insights Discoveryprofiel over je manier van leidinggeven? 
• Koppeling aan uitkomst zonet gemaakte Situationeel Leiderschapstest S1-S4 type
Wat is de beste manier om leiding te geven? 

• Leidinggeven = beïnvloeden (sturen, beheersen, ondersteunen)
• Effectief leiden = begrijpen, voorspellen en beïnvloeden
2. Situationeel Leidinggevend (SL) sterk communiceren 13.00 – 16.30
Helder en duidelijk met je medewerkers/ projectmedewerkers communiceren
• Het project team (Skill/Will) in beeld brengen (doelen en drijfveren)
• Mindmap de 5 waarden/drijfveren van ieder teamlid 
• Vanuit welke eigen Waarden communiceer je naar je projectteam
• Helder en Duidelijk communiceren verschilt per S-type
Rollenspellen: trainer speelt type met wie je moeite hebt  
   
• De RsR-regel is ongelofelijk belangrijk om positief krachtig te beïnvloeden
• Valkuilen van jouw leiderschapsstijl

oefening: ontdek je valkuilen/ontwikkelpunten bij diverse Skill/Will situaties:

• S1 type: Lage Competentie – Hoog Betrokken
• S2 type: Lage/enige Competentie – Laag Betrokken
• S3 type: Gemiddeld/hoge Competentie – Wisselend betrokken
• S4 type: Hoge Competentie – Hoog Betrokken 
• Hoe je SL-communicatie aanpassen op de Discovery/DISC-typen
Niet op macht (hiërarchie), maar op inspirerende communicatiekracht

• Beïnvloeders Top 1-5: welke pas je toe in welke Skill/Will situatie
• Gebruik en/of versterk uw natuurlijke autoriteit  
• Welke woorden en argumenten zijn nodig bij de verschillende S/W-typen
• Welke non-verbale instrumenten bij welk SW-type toe te passen
 
• De AUAU-regel van Situationeel Aanspreken op gedrag
       o Aanspreken,  Uitspreken, Afspraak = Afspraak en ú begint
• Situationeel Leidinggeven en de (4 S-)teamsfeer goed houden
Hoe zorg je dat projectleden doen wat je wilt/ Beïnvloeden zonder macht

• Beïnvloeders Top 6-10: welke pas je toe in welke Skill/Will situatie
o Deze 2 randvoorwaarden zijn essentieel bij beïnvloeden
Wrap up en (persoonlijke) SL-actiepunten
• Jouw situationeel leidinggeven en situationeel helder/duidelijk communiceren 

 

Ervaringen deelnemers

Beacon incompany training:
• Enthousiaste stijl
• Hoog tempo
• Veel relevante inhoud
• Helder uitgelegd en inspirerend
• Goede beheersing van de stof + duidelijke handvatten voor praktijk
• Inspirerend 
• Veel a.d.h.v praktijkvoorbeelden
• Veel tips
• Informatie ruim aanwezig
• Trainer kon heel goed boodschap overbrengen,