Training: Transformationeel leiding geven

De rol van leiderschap
Doorgaans zet de leiding een grote stempel op een organisatie en het is onmiskenbaar dat hierdoor het potentieel van medewerkers wel of niet tot bloei kan komen. In onderzoek is het effect van leiderschap op bevlogenheid onderzocht (Meij, 2012). Er kwam naar voren dat als binnen de organisatie een eenzijdige nadruk ligt op de ‘transactie’ tussen medewerker en organisatie (en het leidinggeven vooral hierdoor wordt gekenmerkt) dat er geen bevlogenheidontstaat.

Om bevlogenheid te ontwikkelen is een ander type leiderschap nodig. Uit het onderzoek blijkt dat met name ‘transformationeel’ leiderschap de bevlogenheid verhoogt en dat dit ontstaat via het bevorderen van motivatie van medewerkers.

Transformationeel leiderschap is een vorm van leiderschap dat inspireert met een aansprekende visie, stuurt op zinvolle resultaten en medewerkers aanmoedigt om het beste van zichzelf te geven. Hierdoor ontstaat een goede balans van richting geven en ruimte bieden. Medewerkers ervaren meer verbondenheid, autonomie en meesterschap. Mensen raken autonoom gemotiveerd waardoor zij energiek en met toewijding volledig in hun werk opgaan. Mensen voelen dat wat zij doen ertoe doet en dat zijzelf ertoe doen

Karakteristiek voor de relatie tussen transformationele leiders en medewerkers is de aanwezigheid van de volgende vier dimensies (de 4 i’s);

 1. Inspirational motivation; een inspirerende visie waartoe medewerkers zich aangetrokken voelen
 2. Idealized influence; voorbeeldgedrag van leiders op basis van aansprekende waarden
 3. Individual consideration; aandacht en ruimte voor de specifieke talenten en behoeften van de individu
 4. Intellectual stimulation; het voortdurend stimuleren van medewerkers om met betere oplossingen te komen

Trainingsprogramma

Dit programma wordt aangeboden in 3 vormen:

 1. een motiverende speech van 45 minuten
 2. een zeer interactieve workshop van 2 ½ uur
 3. een trainingsdag van 09.30 – 16.30

Op inspirerende wijze en door middel van het doen van veel oefeningen, worden de deelnemers actief betrokken en meegenomen met deze vorm van leiding geven. Hun huidige manier van leiding geven wordt onder de loep gelegd en bevraagd op effectiviteit.


 

Transformationeel Leiderschap; wat, waarom en hoe

 • Waarom is er juist nu sterke behoefte aan een nieuwe leiderschapsvorm
 • Aristoteles’ les
 • Transactioneel – Charismatisch – Transformationeel
 • De 4 TL-dimensies

o   De Mandela- Obama – Musk – en Covey factoren

 • Hoe geef je transformationeel leiding
 • Wanneer is TL het meest effectief
 • Gedragsvoorbeelden-test
 • Wat vergt het van je om TL te leren
 • Welk effect heeft Transactioneel- en Transformationeel leiderschap op jou
 • Bepaal uit Waardenlijst je Top 5
 • TL vaardigheden en overtuigingen
 • Inspirerende motivatie via de ‘Why’ (Simon Sinek)
 • De 7 vragen van ‘The why of work’ (David en Wendy Ulrich)
 • En wat als mensen niet mee willen?
 • Influencer-techniques (Patterson, Grenny e.a.)
 • Multipliers; hoe maak je iedereen slimmer (Liz Wiseman)
 • Conclusies en ‘Hoe nu verder’ in uw organisatie